Fonksiyonlar Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri

Bu video dersimizde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda karşımıza gelebilecek tüm soru kalıplarının yer aldığı Matematik Video Eğitim Seti içerisinde yer alan Temel Kavramlar konusunun 1. videosu ile bir soru kalıbını ele alıp detaylıca inceleyeceğiz. Temel Kavramlar  (Sayılar) Konusunun Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri Youtube fenomeni Savaş DAVAZ tarafından gerçekleştirilmiştir. Temel Kavramlar ünitesi bazı kitaplarda Sayılar ünitesi şeklinde de yer almaktadır.

Bu video dersimizde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda karşımıza gelebilecek tüm soru kalıplarının yer aldığı Matematik Video Eğitim Seti içerisinde yer alan Temel Kavramlar konusunun 2. videosu ile bir soru kalıbını ele alıp detaylıca inceleyeceğiz.

Bu video dersimizde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda karşımıza gelebilecek tüm soru kalıplarının yer aldığı Matematik Video Eğitim Seti içerisinde yer alan Temel Kavramlar konusunun 3. videosu ile bir soru kalıbını ele alıp detaylıca inceleyeceğiz.

Rakam : Sayıları ifade etmek için kullanılan sembollere rakam denir. {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanları onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlardır.

Örnek 1 : a  ve  b  sayıları farklı iki rakam olduğuna göre, 2a + 3b  toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?

Örnek 2 : a , b  ve  c  sayıları birbirinden farklı rakamlardır. 3a + 4b + 5c    toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?

Örnek 3 : a  ve  b   sıfırdan farklı rakamlardır. 2a = 3b   olduğuna göre, a + b   toplamının sonucu kaç farklı değer alabilir? 


Sayı : Rakamların bir çokluğu belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan ifadelere sayı denir.

Örnek:  65, 1226, – 1001, 1453 , 571 …

Uyarı: Her rakam bir sayıdır, fakat her sayı bir rakam değildir.

Örnek: 9 hem rakam hem sayıdır. 18 sayıdır fakat rakam değildir.


Doğal Sayılar (N harfi ile gösterilir)

N = { 0 , 1 , 2 , … } kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. Bir soruda doğal sayı ifadesi geçiyor ise dikkat etmemiz gereken nokta 0 sayısının doğal sayı olduğudur.


Sayma Sayıları(Pozitif Doğal Sayılar)

S = N+ = {1, 2, 3, …}  kümesinin her bir elemanına sayma sayısı (pozitif doğal sayı) denir.


Tam Sayılar (Z)

Z = {…, –2, –1, 0, 1, 2, …}  kümesinin her bir elemanına tam sayı denir.

a) Pozitif Tamsayılar (Z+)

Z+ = {1, 2, 3, …}  kümesinin her bir elemanına pozitif tam sayı denir.

b) Negatif Tamsayılar (Z)

Z– = {…, –3, –2, –1}  kümesinin her bir elemanına negatif tam sayı denir.